TEL. : (662)-816-0516, FAX. : (662)-461-1183, Mobile : 085-911-1105      
งานเคลือบยาง
T . C .  R U B B E R  I N D U S T R Y  C O . L T D .
การขนส่งสารเคมีที่มีความสามารถในการกัด5กร่อนสูงด้วยรถบรรทุกนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งการเคลือบยางนอกจากจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีแล้ว ยางยังมีคุณสมบัติดูดซังแรงกระแทกอันเกิดจากการขนส่งได้อีกด้วย โดยยางนิ่มธรรมชาติเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับรถบรรทุกสารเคมีนี้

To contain the chemical liquid and also transport with lorry. It’s required the prevention from corrosion and flexible rubber for bump force during transportation. Natural Soft Rubber is the best solution.
ท่อและอุปกรณ์อื่นๆ
   PIPING & ACCESSORIES
ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากถังบรรจุสารเคมีแล้ว เส้นทางขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ ก็เป็นส่วนที่จะต้องมีการสัมผัสสารเคมีที่เป็นกรด-ด่างอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ซึ่งท่อขนส่งและอุปกรณ์นั้นเป็นจุดที่มีพื้นที่ขนาดเล็กทำให้การทำการป้องกันการกัดกร่อนเป็นไปอย่างลำบาก อย่างไรก็ตาม วิธีการเคลือบยางยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อคุ้มครองพื้นผิวท่อขนส่งและอุปกรณ์จากการกัดกร่อนของสารเคมี นอกจากนี้บริษัท ที.ซี. รับเบอร์ ยังมีพนักงานปฏิบัติการที่มีประสบการณ์สามารถเคลือบยางได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในพื้นที่ผิวขนาดเล็ก ประเภทยางที่จะนำมาใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานเป็นหลัก

Not only the tank process, but we also serve the pipe and accessories in the process to protect from corrosion.
FLOOR LINING
การล้าง หรือ พี้นที่การทำงานในบางโรงงานนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการหกหรือกระเด็นบนพิ้น พื้นจะถูกทำลายหากไม่มีการคุ้มครองพื้นผิว ยางสกายเทคสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และทนอยู่ได้หลายปี
The washing or operating area of some plants are frequently gotten the spill of chemical liquid. Floor will be damaged if it doesn’t have the surface protection. Skytec can solve this issue for years.
PICKLING & DEGREASE TANK

ในการผลิตเหล็กที่จะต้องมีการเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม (Galvanization) กระบวนการหนึ่งที่สำคัญคือการทำความสะอาดผิววัสดุด้วยกรด ซึ่งกรดที่นำมาใช้นั้นจะต้องมีความเป็นกรดสูงจึงจะสามารถล้างผิวโลหะได้ ถังที่จะต้องบรรจุสารที่มีความเป็นกรดสูงเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีการเคลือบยางเพื่อป้องกันการถูกกัดกร่อนด้วยกรด โดยยางไฮพาลอนเป็นยางที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับป้องกันการกัดกร่อนชนิดนี้

In galvanized steel industry, one step of the process is the pickling with acid. This acid is so strong and can corrode the metal. The rubber lining is the efficient solution to protect. Hypalon (CSM) will be the suitable one.
FRP LINING


ไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถทนการผุกร่อน ความร้อน และสารเคมีได้ดี ดังนั้นงานเคลือบไฟเบอร์กลาสจึงเหมาะสมสำหรับพื้นผิววัสดุที่จะต้องเผชิญกับสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูง
CHEMICAL STORAGE TANK

ในอุตสาหกรรมการผลิตที่จะต้องมีการใช้สารเคมีเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต ย่อมจะต้องมีการใช้ถังเหล็กในการบรรจุสารเคมีเหล่านั้น แต่เนื่องจากสารเคมีประเภทต่างๆ ย่อมมีความเป็นกรด-ด่างสูง ทำให้ถังที่ใช้สำหรับบรรจุสารเคมีเกิดการผุกร่อนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเคลือบยางให้กับถังต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุสารเคมีซึ่งมีความเป็นกรด-ด่าง ย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการถนอมอายุการใช้งานของถัง โดยยางที่เหมาะสำหรับสภาพการใช้งานประเภทนี้ที่สุดคือยางนิ่มธรรมชาติ ซึ่งถังแต่ละใบที่มีการเคลือบยางจะมีอายุในการใช้งานอย่างน้อย 3-5 ปี จากนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซมหรือเคลือบยางใหม่

ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากถังบรรจุสารเคมีแล้ว เส้นทางขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ ก็เป็นส่วนที่จะต้องมีการสัมผัสสารเคมีที่เป็นกรด-ด่างอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ซึ่งท่อขนส่งและอุปกรณ์นั้นเป็นจุดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก ทำให้การทำการป้องกันการกัดกร่อนเป็นไปอย่างลำบาก อย่างไรก็ตาม วิธีการเคลือบยางยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อคุ้มครองพื้นผิวท่อขนส่งและอุปกรณ์จากการกัดกร่อนของสารเคมี นอกจากนี้บริษัท ที.ซี.รับเบอร์ ยังมีพนักงานปฏิบัติการที่มีประสบการณ์สามารถเคลือบยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในพื้นที่ผิวขนาดเล็ก ประเภทยางที่จะนำมาใช้นั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานเป็นหลัก

To contain the chemical liquid and also transport with lorry. It’s required the prevention from corrosion and flexible rubber for bump force during transportation. Natural Soft Rubber is the best solution.

Not only the tank process, but we also serve the pipe and accessories in the process to protect from corrosion.
Tc Rubber Co.,Ltd.  247 Moo1 Soi Suksawat84 (Watkusrang), Suksawat Rd, A. Phrasamutjedee, Samutprakarn 10290
TEL. (662)-816-0516, FAX. (662)-461-1183    Copyright©2015 TCRUBBER.CO.TH. All Rights Reserved.
Designed by : thaiwebcreate.com